90tals stil och tidigare!

Det blev utgödsling av 8 st kalvboxar av djupströbäddstyp. Inte utgödslat på typ ett halvår. ca 40 cm trek.